Un studiu ştiinţific confirmă efectele pozitive pe care le are învăţarea unei limbi străine în primii ani de copilărie

Septembrie 2014

La începutul anului 2014, echipa de management Mortimer English Club a încredinţat Universităţii Catolice din Eichstätt-Ingolstadt realizarea unui studiu care să examineze efectele pe care le are învăţarea limbii engleze cu Mortimer în primii ani de copilărie. Studiu a fost realizat sub directa supraveghere a profesorului Heiner Böttger. S-a asistat la lecţii în toate şcolile Mortimer English Club din Germania, iar studenţii şi părinţii au răspuns la chestionare.

S-a pus accent pe modul în care educaţia în limba engleză primită în primii ani de copilărie afectează competenţele de achiziţie a unei limbi străine, precum şi competenţele strategice de învăţare la copiii din şcolile gimnaziale.

Rezultatele sunt remarcabile:

  • 94 % sunt de acord că educaţia primită la Mortimer are o influenţă pozitivă asupra trecerii la o şcoală gimnazială.
  • 95 % dintre copii sunt entuziasmaţi de lecţiile Mortimer.
  • 80 % dintre copii participă cu plăcere la lecţiile de engleză obişnuite de la şcoală.
  • 50 % dintre copii confirmă întru totul faptul că, datorită cursurilor de la Mortimer, sunt mai buni la lecţiile de engleză de la şcoală decât alţi colegi de clasă.
  • 46,9 % dintre copii sunt siguri că au căpătat mai multă încredere în forţele proprii datorită cursurilor Mortimer.

Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi întregul studiu aici.